UDGIVELSER

RITA NIELSEN

Rita Nielsen: Det nødvendige nærvær

 

(Forlaget Eksistensen, 1. udg., 1. oplag 2016)

 

Hvad sker der, når livet bliver vanskeligt?

Hvad gør vi selv, og hvad kan vi gøre, når livet rammer os?

Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden, når livet bliver svært?

’Det nødvendige nærvær’ vil forsøge at give nogle af svarene på spørgsmålene ovenfor – med et skiftende fokus på teori og praksis. Bogen rummer teoretiske afsnit om f.eks. sorgteorier og kommunikationsmodeller, men har også en række case eksempler, der gør den praksisnær. Den handler først og fremmest om, hvordan man kan være sjælesørger for et andet menneske, men der er også hjælp at hente til, hvad man selv kan gøre, når livet opleves vanskeligt.

 

Rita Nielsen: Livets afslutning - behandling, pleje og omsorg

 

(Unitas Forlag, 1. udg. 1. oplag 2010)

 

 

At arbejde med alvorligt syge og døende mennesker kan være meget givende og meningsfuldt - men det er tillige udfordrende og kræver høj grad af faglighed og medmenneskelighed.

 

"Livets afslutning" giver gode bud på, hvordan denne faglighed og medmenneskelighed kan udmøntes i pleje, behandling og omsorg for alvorligt syge og døende mennesker. En gennemgående case gør bogen let anvendelig og yderst relevant i praksis både i hjemmeplejen, på vores plejecentre og overalt, hvor palliation er på dagsordenen.

Rita Nielsen: Venteværelset - en døendes fortælling om livet

 

(Unitas Forlag, 1. udg. 3. oplag 2012)

 

Bogen er en ung mands fortælling om livet, om det at være døende og om at skulle tage afsked med sin søn på 4 år. Den er formet som et interview hvor forfatteren; Rita Nielsen, som levende taler med Jacob som døende. Bogen er en røst fra et døende menneske, der siger, at vi skal tage den døende og døden alvorligt. Under hele arbejdet med bogen er Jacobs gentagne replik: "Vi må få mennesker til at forstå, at de skal dø, for på den måde bliver livet bedre". Samtidigt har det været Jacobs håb, at mennesker i samme situation som han selv måtte få noget ud af at læse bogen, og at de frem for alt måtte få mod til at leve livet fuldt ud til det sidste.

Rita Nielsen og Mogens Kaasgaard: Roserne vokser i dale. Temaer i sjælesorg. (Udsolgt)

 

(Unitas Forlag, 1.udg. 5. oplag 2006)

 

Livet og kærligheden kan ikke tænkes at leves uden modgang, krise og død. I bogen gives en indføring i begrebet sjælesorg og vejledning til, hvordan man kan hjælpe i forskellige svære livssituationer, som f.eks. alvorlig sygdom, dødsfald, selvmord og skilsmisse.

Rita Nielsen: I dødsskyggens dal – omsorg og sjælesorg.

 

(Unitas Forlag, 2. udg. 1.oplag 2012)

 

 

Hvad sker der, når et menneske skal dø? Og hvordan kan jeg tale med et døende menneske? Bogen handler om livet på et hospice. Om livet, glæden, angsten, skylden, smerten, meningsløsheden og håbet. Bogen er fyldt med små historier, som gør, at den er let at læse.

Rita Nielsen: At være sig selv - At blive sig selv. Den åndelige dimension hos døende mennesker. (Findes kun som E-bog)

 

(Unitas Forlag, 2005)

 

 

Bogen bygger på en række interviews af døende mennesker om den åndelige dimension. Der er spurgt ind til "det allerhelligste" hos døende mennesker, deres værdier og eksistentielle og åndelige overvejelser. Bogen giver et kig ind i det rum, hvor den døende befinder sig mellem fortvivlelse og tro, realisme og håb, mening og angst.

Her kan man få lov at være sig selv. En kvalitativ undersøgelse af den åndelige dimension hos døende mennesker.

 

Mening – identitet – livshistorier – religiøs mestring - er blot nogle af temaerne, du kan læse om her.

 

Rapporten er blevet til ud fra et mindre forskningsprojekt, hvor jeg har interviewet 12 døende mennesker om deres åndelige behov. Dens primære formål har været at beskrive åndelige aspekter ud fra den døendes perspektiv, hvilke åndelige behov opstår og hvordan tilgodeses de. Rapporten kan f.eks. anvendes af sygeplejestuderende,(evidensbaseret undersøgelse) som skriver bachelorprojekt. Den kan sendes on-line og koster kr. 50,-. Rekvireres på mail: rn@ritanielsen.dk

 

Udvalgte artikler i bøger og tidsskrifter:

 

Rita Nielsen: Den svære samtale med det alvorligt syge og døende menneske i bogen Patientstøtte. Red: Irene Christiansen og Caroline Magdalene Maier. Hans Reitzels Forlag 2013

Rita Nielsen:Det døende menneske som livets læremester. Videnskabelig artikel i Nordisk Sygepleje Forskning Nr 2, 2013

Rita Nielsen: Den gode død i bogen Livet før døden. Red: Svend Løbner. Unitas Forlag 2012

Palliation i bogen Primærsektoren. Red: Mette Raunkiær og Mari Holen. Munksgaard 2012

Rita Nielsen: Ritualer i dødens nærhed i bogen Når to bliver til en - omsorg for ældre efterladte. Red: Jorit Tellervo. Palliativt Videncenter 2011

 

Rita Nielsen: Lidelse og smerte. I:Lindhard T.(red). Store ord i nyt format. Unitas Forlag, 2002

 

Rita Nielsen: Døende patienter har brug for åndelig omsorg. Sygeplejersken.2006;5:48-53

 

Rita Nielsen: Glædens dag i sorgens hus. I: Møllehave I. og E.(red). Det glade hjerte lever længst – om livskunst, lykkestunder og levet liv. Lindhardt og Ringhof, 2007

 

Rita Nielsen: Ritualer i hospice – deres betydning for patienter og pårørende. OMSORG. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin. 2007;1:45-50

 

Rita Nielsen: Religiøs mestring. OMSORG. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin. 2007;4:63-70